Referencje w zakresie stali

Referencje w zakresie stali

Dzwignia transportowa do zastosowan offshorowych
Material: SJRG 355 gruntowany i napylany
Metoda spawalnicza: MAG Force Arc, pólautomatyczna

Blok mocujacy sztywny
Material: stal budowlana drobnoziarnista S 690
Metoda spawalnicza: MAG Force Arc, wykonanie reczne

Dzielo sztuki „Krzeslo“
Material: stal, napylana
Cechy szczególne: Wysokosc calkowita 7,20 m

Nasza ambicja sa rozwiazania

technicznie doskonale, najwyzszej jakosci i po cenach uzasadnionych rynkowo.

Nasze cele w zakresie serwisu to elastycznosc i dotrzymywanie terminów.